Company ews

  • Prvi radni sastanak 2022

    Ujutro 1. januara, nakon dnevnog rutinskog jutarnjeg sastanka za prilagođavanje, kompanija je odmah održala prvi radni sastanak u 2022. godini, a sastanku su prisustvovali čelnici kompanije i direktori različitih jedinica.U novoj godini, Shanghai ZHJ Technologies C...
    Čitaj više