Primjena bakrene folije u litijumskim baterijama

Bakarna folijase obično koristi kao jedan od materijala elektrode u litijumskim baterijama.Bakarna folija se koristi u litijumskim baterijama kao kolektor struje elektrode, njena uloga je da poveže listove elektrode zajedno i vodi struju do pozitivne ili negativne elektrode baterije.Bakarna folijaima dobru električnu provodljivost, otpornost na koroziju i plastičnost, što ga čini jednim od važnih materijala u proizvodnji litijumskih baterija.Osim toga, bakrena folija može povećati svoju površinu kroz tehnologiju mikro-obrade, čime se povećava gustoća energije i gustina snage baterije.

Bakarna folijase uglavnom koristi u elektrodnom dijelu litijumskih baterija kao kolektor elektroda.Elektroda je jedan od najvažnijih dijelova u litijumskoj bateriji, a sastoji se od pozitivne i negativne elektrode.Bakarna folija se obično koristi na kolektoru struje negativne elektrode, a njena funkcija je da spoji jezičke negativne elektrode zajedno i vodi struju do negativne elektrode baterije.Bakarna folija ima dobru električnu provodljivost, otpornost na koroziju i plastičnost, što je čini jednim od važnih materijala u proizvodnji litijumskih baterija.Osim toga, bakrena folija može povećati svoju površinu kroz tehnologiju mikro-obrade, čime se povećava gustoća energije i gustina snage baterije.

1689234242475

Vrijeme objave: Jul-13-2023